Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

TPK, czyli Teleplatforma Pierwszego Kontaktu stanowi odpowiednik Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, jednakże w przypadku TPK pomoc medyczna jest udzielana za pośrednictwem telefonicznego wywiadu medycznego.

Jak skorzystać z Teleplatformy?

Wystarczy zadzwonić na bezpłatny numer lub wypełnić formularz online. Na infolinii dyżurują zarówno pielęgniarki, jak i lekarze. Po wybraniu numeru, połączenie zostanie najpierw nawiązane z pielęgniarką, a jeśli będzie to konieczne, podczas tego samego połączenia, pacjent zostanie przekierowany do lekarza.

Numer telefonu TPK: +48 800 137 200

Formularz Online oraz więcej informacji o Teleplatformie Pierwszego Kontaktu

Wesprzyj nasze działania: